stomatologija

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Начелник службе Матић др Марина
Главна сестра Ружица Филиповић- стоматолошка сестра
 

Телефон: (034) 711 917

Локал дечје стоматологије 116

Локал стоматологије за  одрасле 126

Служба стоматолошке здравствене заштите је организациона јединица Дома здравља Аранђеловац која пружа стоматолошке услуге из домена дечије и превентивне стоматологије, ортопедије вилице, болести зуба са ендодонцијом, пародонтологије и оралне медицине, оралне хирургије и стоматолошке протетике.

АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ

У оквиру своје делатности Служба за стоматолошку здравствену заштиту спроводи превентивне и интерцептивне мере у циљу спречавања настанка обољења болести уста и зуба. Овим су нарочито обухваћена деца предшколског, школског узраста и студенти (до навршених 26. година живота ако се редовно школују), као и жене у вези са трудноћом (труднице и породиље до навршених годину дана живота детета).

Примена здравственог васпитања, превентивних и интерцептивних мера, контролише се обавезним прегледима прописаним од стране Министарства здравља у одређеним узрастим категоријама: превентивни прегледи у првој години живота, систематски преглед у трећој, седмој и дванаестој години живота као и контролни прегледи свим осигураницима којима се пружају услуге на терет РФЗО-а. 

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак07.00 - 20.00
Уторак07.00 - 20.00
Среда07.00 - 20.00
Четвртак07.00 - 20.00
Петак07.00 - 20.00
Субота08.00 - 18.00
Недеља08.00 - 18.00

КОНТАКТ

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак07.00 - 20.00
Уторак07.00 - 20.00
Среда07.00 - 20.00
Четвртак07.00 - 20.00
Петак07.00 - 20.00
Субота08.00 - 18.00
Недеља08.00 - 18.00

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.

Scroll to Top