СЛУЖБА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за правне и економске послове је заједничка служба Здравственог центара за Дом здравља и Општу болницу и обавља: правне, кадровске, опште послове, књиговодствене и аналитичке послове, финансијске послове, послове информатике, послове одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, послове санитетског снабдевања, јавне набавке и послове комуникације.

Општи и  кадровски послови (034) 711-917 локал 133

Послови планирања и аналитике (034) 711-917 локал 114

Послови јавних набавки (034) 711-917 локал 117

Послови информатике (034) 711- 917 локал 137

Одсек за одбрану, безбедност, заштиту на раду и противпожарну заштиту (034) 711-917 локал 134

Књиговодствени послови (034) 711-917 локал 119

Финансијски послови (034) 712-866 локал 129

Благајник (034) 711-917 локал 146

служба за немедицинске послове

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак07.00 - 20.00
Уторак07.00 - 20.00
Среда07.00 - 20.00
Четвртак07.00 - 20.00
Петак07.00 - 20.00
Субота08.00 - 18.00
Недеља08.00 - 18.00

КОНТАКТ

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак07.00 - 20.00
Уторак07.00 - 20.00
Среда07.00 - 20.00
Четвртак07.00 - 20.00
Петак07.00 - 20.00
Субота08.00 - 18.00
Недеља08.00 - 18.00

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.

Scroll to Top