служба за хитну медицинску помоћ

СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

Начелник службе ХМП – Јовановић др Јелена доктор медицине
Главна медицинска сестра службе ХМП – Драгана Лазић медицинска сестра 

Телефони: (034) 194 – за позиве фиксним телефоном и (034) 715 700 – за позиве мобилним телефоном

 

АКТИВНОСТИ СХМП

Служба организационо припада примарној здравственој заштити, лоцирана је у згради АТД-а. Рад се одвија сменски, у пет екипа. Радом екипе руководи шеф смене, лекар. У свакој смени су два лекара који обављају амбулантни, диспечерски и теренски рад, две медицинске сестре/техничара и један возач. Сменски рад се одвија по следећем распореду за једну смену: дневна смена од 7 до 19 сати, прекид од 24 сата до ноћне смене која траје од 19 до 7 часова ујутро, затим пауза од 72 сата што је идентично раду свих служби ХМП у Републици Србији.

Служба обавља рад на више радних места:

  • амбулантно, за преглед и збрињавање хитних стања првог, другог и трећег реда хитности, након тријаже;
  • теренски, на јавним местима, у стану болесника, саобраћајницама и свим другим местима ради збрињавања стања која непосредно и посредно угрожавају здравље и живот оболелог/повређеног а након претходне тријаже;
  • диспечерски рад-пријем и тријажа телефонских позива према степену хитности, и/или давање савета оболелом/повређеном или члановима родбине за примену дефинитивне или привремене само/помоћи до доласка службе ХМП;
  • обезбеђење јавних, спортских, културних и других збивања на територији града по захтеву организатора, када се ванредно ангажује још једна оперативна екипа: лекар, медицинска сестра/техничар и возач.

Амбулантни рад се одвија након пријема у ординацијама и једној просторији за интервенције (опсервацију пацијената, примену интравенске терапије, превијање рана и реанимацију). Годишње се обави око 15 000 амбулантних прегледа и знатно већи број дијагностичко – терапијских процедура.

Служба је опремљена са два возила: реанимобилом са комплетном реанимационом, имобилизационом и приручно дијагностичком опремом и возилом за неприступачне терене (нарочито у току зимских месеци) које је опремљено основном дијагностичко – терапијском опремом.

Теренских интервенција – прегледа на годишњем нивоу је у просеку од 2 700 до 3000 с теденцијом пораста. Полупречник најудаљеније тачке територије града коју ова служба покрива је на 32 километара удаљености.

САВЕТИ 194

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак07.00 - 20.00
Уторак07.00 - 20.00
Среда07.00 - 20.00
Четвртак07.00 - 20.00
Петак07.00 - 20.00
Субота08.00 - 18.00
Недеља08.00 - 18.00

КОНТАКТ

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак07.00 - 20.00
Уторак07.00 - 20.00
Среда07.00 - 20.00
Четвртак07.00 - 20.00
Петак07.00 - 20.00
Субота08.00 - 18.00
Недеља08.00 - 18.00

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.

Scroll to Top