• Централа:
  • +381 34 711 917

Директор: +381 34 712 866

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

Начелник службе др Данијела Васић Вулановић спец. опште медицине

Главни техничар Вито Тешовић – виши медицински техничар


SZZOS
Телефони за заказивање прегледа: (034)

711-385  УЛАЗ 1  (др Љиљана Tерзић спец. опште медицине и  др Зорица Лукић спец. опште медицине)  

701-313 УЛАЗ 2  (др Слађана Коцић Петровић спец. опште медицине)  

701-314 УЛАЗ 2 (др Маја Мијајловић доктор медицине и др Драган Радовановић спец. опште медицине)  

702-323 УЛАЗ 3  (др Сандра Гарашанин доктор медицине и др Данијела Марковић доктор медицине)  

702-424 УЛАЗ 3  (др Милијана Марковић спец. опште медицине)

701-303 УЛАЗ 4  (др Љиљана Тодоровић спец. опште медицине и др Ана Кнежевић на спец. опште медицине)

Служба опште медицине промовише здравље и посебно је одговорна за здравље заједнице.
Примарну здравствену заштиту у Служби опште медицине, грађани остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром или техничарем.
Пацијентима је омогућено телефонско заказивање прегледа, контрола и посета ради продужења терапије за хронична обољења, консултације са својим изабраним лекаром и сестром. На тај начин постиже се бржи, бољи и ефикаснији рад фокусиран на личност, са циљем да се побољша здравствено стање становништва, развије активан приступ ка појединцу и повећа задовољство корисника.

Одсек кућног лечења и неге
Др Данијела Вулановић Васић специјалиста опште медицине
Др Оливера Перишић доктор медицине
Одговорна сестра  Слађана Весковић
Телефон:  (034) 711-917 локал 108
Организује и спроводи лечење, здравствену негу и палијативно збрињавање у кућним условима пацијентима који су непокретни, чије кретање захтева помоћ друге особе као и пацијентима који су у терминалној фази болести. Након пребацивања здравственог картона пацијента, из Службе за здравствену заштиту одраслог становништва, а на предлог изабраног лекара, заказује се кућна посета лекара Службе кућног лечења у року од 24 до 48 часова.
У Одсеку кућног лечења је запослено два лекара и четири медицинске сестре / техничара и то: две медицинске сестре/техничара у тиму са лекаром, две медицинске сестре/техничара који раде на спровођењу терапије и превијања у кућним условима, како за пацијенте Одсека кућног лечења, тако и за пацијенте Службе опште медицине и Службе за здравствену заштиту жена.

Одсек поливалентне патронаже
Главна сестра Бојана Војиновић
Телефон:  (034) 711-917 локал 110
Одсек поливалентне патронаже од самог постојања покрива целу територију општине Аранђеловац. Патронажна сестра један (већи) део радног времена проводи у кућним посетама, тесно сарађују са Службом опште медицине, Службом за здравствену заштиту деце и Службом за здравствену заштиту жена.  Патронажна сестра редовно, од првог дана по изласку из породилишта, посећује породиљу и новорођенче. Ова сарадња се наставља све до шесте године живота детета, а и после. За правилан здравствено-образовни рад у овом делу посла тесно сарађујемо са Гинеколошко акушерским одељењем Опште болнице „Аранђеловац“ и Службом за здравствену заштиту жена у Дому здравља „Аранђеловац“. 
Осим беба и породиља, патронажне сестре обилазе и пацијенте са хроничним болестима, суграђане старије од 65 година, као и здраву популацију, а све у циљу здравствено-васпитног рада на терену, односно превенције болести и унапређења здравља, као и по налогу изабраног лекара (опште медицине, педијатра и гинеколога).

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.