• COVID амбуланта:
  • +381 34 711 917 локал 101 и 102

Директор: +381 34 712 866

СЛУЖБА ЗА

НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ

УКРАТКО О
СЛУЖБА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за правне и економске послове је заједничка служба Здравственог центара за Дом здравља и Општу болницу и обавља: правне, кадровске, опште послове, књиговодствене и аналитичке послове, финансијске послове, послове информатике, послове одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, послове санитетског снабдевања, јавне набавке и послове комуникације.

Општи и  кадровски послови (034) 711-917 локал 133

Послови планирања и аналитике (034) 711-917 локал 114

Послови јавних набавки (034) 711-917 локал 117

Послови информатике (034) 711- 917 локал 137

Одсек за одбрану, безбедност, заштиту на раду и противпожарну заштиту (034) 711-917 локал 134

Књиговодствени послови (034) 711-917 локал 119

Финансијски послови (034) 712-866 локал 129

Благајник (034) 711-917 локал 146

Image

УКРАТКО О

СЛУЖБА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за правне и економске послове је заједничка служба Здравственог центара за Дом здравља и Општу болницу и обавља: правне, кадровске, опште послове, књиговодствене и аналитичке послове, финансијске послове, послове информатике, послове одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, послове санитетског снабдевања, јавне набавке и послове комуникације.

Општи и  кадровски послови (034) 711-917 локал 133

Послови планирања и аналитике (034) 711-917 локал 114

Послови јавних набавки (034) 711-917 локал 117

Послови информатике (034) 711- 917 локал 137

Одсек за одбрану, безбедност, заштиту на раду и противпожарну заштиту (034) 711-917 локал 134

Књиговодствени послови (034) 711-917 локал 119

Финансијски послови (034) 712-866 локал 129

Благајник (034) 711-917 локал 146

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.