ОБУКА И ИСПИТ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ

Према Закону о безбедности у саобраћају, обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача. ЗЦ Аранђеловац – Дом здравља  организује обуку из прве помоћи за возаче, коју изводе лекари Дома здравља, предавачи-испитивачи са лиценцама Министарства здравља.

Програм и начин извођења обуке је регулисан чл. 241 и 242 Закона о безбедности у саобраћају и Правилником Министарства здравља.

Дом здравља испуњава све услове за вршење обуке из прве помоћи и организовање и спровођење испита утврђене Правилником о ближим условима које морају испуњавати Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита („Сл.гласник Р.Србије“ број 5/2011),  Министарство здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, утврдило је испуњеност свих наведених услова Решење бр. 530-361-75/2013-07 од 28.10.2013. године.

Обука се организује у просторијама зграде Анекса, у ул. Краља Петра I бр. 62, у терминима који се одређују према броју кандидата и у договору са њима. Обука садржи теоријска предавања и вежбања вештина предвиђених програмом обуке. Полазници стичу основна знања и корисне вештине, тако да су спремни да притекну у помоћ свакоме коме се деси повреда или се нагло разболи. Кандидати који успешно заврше обуку добијају Потврду о завршеној обуци и приручник са збирком питања, помоћу којих спремају испит из прве помоћи за возаче.

Испит се организује убрзо после обуке и састоји се од теоријског и практичног дела.

Кандидат који положи теоријски део испита, практични део полаже пред комисијом која се састоји од три члана и чине је лиценцирани предавачи – испитивачи. Кандидат који положи испит добија Потврду о положеном испиту из прве помоћи, а потребна је за излазак на практични испит из вожње и приликом предаје документације за издавање возачке дозволе.

Ценовник ( са ПДВ-ом):

  • 3.000,00 дин.

Више информација на телефон: 034 712-866

Програм обуке из прве помоћи за возаче

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак07.00 - 20.00
Уторак07.00 - 20.00
Среда07.00 - 20.00
Четвртак07.00 - 20.00
Петак07.00 - 20.00
Субота08.00 - 18.00
Недеља08.00 - 18.00

КОНТАКТ

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак07.00 - 20.00
Уторак07.00 - 20.00
Среда07.00 - 20.00
Четвртак07.00 - 20.00
Петак07.00 - 20.00
Субота08.00 - 18.00
Недеља08.00 - 18.00

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.

Scroll to Top