Организациона структура

Организациона структура ради стручног, квалитетног и што ефикаснијег функционисања Дома здравља и извршавања послова из делатности утврђена је на следећи начин:
Дом здравља Аранђеловац пружа услуге примарне здравствене заштите на подручју града Аранђеловац. Налази се у улици Краља Петра Првог бр. 62. Састоји се од комплекса који чине четири објекта: 
 • централни објекат у коме се налази Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са Центром за превентивне здравствене услуге, одељењем кућног лечења и неге и Поливалентном патронажом, Служба за стоматолошку здравствену заштиту

  са истуреним амбулантама у следећим установама:

   

  • Предшколска установа „ Дуга“

  • ОШ „ Светолик Ранковић“

  • ОШ „ Милован Илић Чича“

  • Економско-угоститељска школа “Слободан Минић”

 

 • објекат у коме се налази Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце,
 • објекат у коме се налази Служба за здравствену заштиту жена,
 • управна зграда у којој је смештена Служба за немедицинске послове (опште, правне, економско-финансијске, техничке, и друге сличне послове).
Служба за хитну медицинску помоћ налази се у згради АТД-а.
 

Поред Здравствене aмбуланте опште медицине у централном објекту, Краља Петра Првог бр. 62  постоје и истурени објекти:

 • Здравствена станица Даросава
 • Здравствена станица Венчани
 • Здравствена  амбуланта Шамот
 • Здравствена  амбуланта Гараши
 • Здравствена  амбуланта Јеловик
 • Здравствена  амбуланта Босута
 • Здравствена  амбуланта Горња Трешњевица
 • Здравствена  амбуланта Раниловић
 • Здравствена  амбуланта Орашац
 • Здравствена  амбуланта „Књаз Милош“
 • Здравствена  амбуланта Стојник

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак07.00 - 20.00
Уторак07.00 - 20.00
Среда07.00 - 20.00
Четвртак07.00 - 20.00
Петак07.00 - 20.00
Субота08.00 - 18.00
Недеља08.00 - 18.00

КОНТАКТ

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак07.00 - 20.00
Уторак07.00 - 20.00
Среда07.00 - 20.00
Четвртак07.00 - 20.00
Петак07.00 - 20.00
Субота08.00 - 18.00
Недеља08.00 - 18.00

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.

Scroll to Top