пет04окт201316:48

Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада 

Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене установе (у даљем тескту Интегрисани план) представља показатељ квалитета рада Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе који збирно и свеобухаватно приказује све планиране активности на унапређењу квалитета рада здравствене установе у периоду од једне године.

Интегрисани план у свом саставу садржи пет целина:

  1. Планиране активности ради побољшања показатеља квалитета здравствене заштите и квалитета рада које здравствена установа прикупља и прати (табела 1).

  2.  Планиране активности ради унапређења задовољства корисника (табела 2).

  3.  Планиране активности ради унапређења задовољства запослених (табела 3).

  4.  Препоруке и предлози мера утврђених током последње спољне (редовне) провере квалитета стручног рада коју спроводе стручни надзорници Министарства здравља (табела 4а) и унутрашње провере квалитета стручног рада (табела 4б).

  5.  Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, а уколико је здравствена установа акредитована од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (табела 5). 

Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада за 2013. годину

Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада за 2014. годину

Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада за 2016. годину

Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада за 2017. годину

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com