Акредитација

Акредитација Дома здравља АранђеловацАкредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине (Закон о здравственој заштити, 2005, члан 213).

Постоји све већи захтев за спољашњом, независном проценом успешности пружања здравствених услуга насупрот формално утврђеном скупу националних стандарда.
Акредитација је најстарији и најпознатији облик спољашње процене здравствених услуга широм света. Акредитациони процес примењује стандарде изврсности, самопроцене и вештине здравствених професионалаца обучених и ангажованих у оквиру тимова за проверу. 
Акредитација помаже организацијама здравствене заштите да открију сопствене предности и могућности напретка, а уједно и да боље разумеју циљеве и сложеност свог пословања. Када то увиде, организације могу да се посвете краткорочним и дугорочним плановима за побољшање резултата рада и почну са коришћењем расположивих ресурса на најефикаснији могући начин.

Акредитација обухвата самопроцену од стране здравствене установе ради евалуације нивоа њихове ефикасности у односу на постављене стандарде. Спољашњи тим за проверу, састављен од стручњака, врши процену рада здравствене установе. Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.

Квалитет здравствене заштите процењује се на основу одговарајућих показатеља који се односе на обезбеђеност становништва здравственим радницима, капацитет здравствених установа, опрему, односно који се односе на показатеље процеса и резултата рада и исхода по здравље становништва, као и на основу других показатеља на основу којих се процењује квалитет здравствене заштите (Члан 203. Закона о здравственој заштити Републике Србије).

Стално праћење и унапређење квалитета здравствене заштите има за циљ да смањи:

♦ Неуједначен квалитет здравствених услуга
♦ Неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената
♦ Неефикасно коришћење здравствених технологија
♦ Време чекања на медицинске процедуре и интервенције
♦ Незадовољство корисника пруженим здравственим услугама
♦ Незадовољство запослених у систему здравствене заштите
♦ Трошкове који настају због лошег квалитета

Стално унапређење квалитета и безбедности пацијената је саставни део свакодневних активности здравствених радника и свих других запослених у здравственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

ДОМ ЗДРАВЉА АРАНЂЕЛОВАЦ У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Управни одбор ЗЦ Аранђеловац усвојио је Стратешки план развоја Дома здравља Аранђеловац за период 2013-2016.године. Један од стратешких циљева је акредитација ДЗ.

Министарство здравља је определило средства ДЗ Аранђеловцу за суфинансирање процеса акредитације, са циљем да у прелазном периоду ка успостављању децентрализованог система, Дом здравља у сарадњи са локалном самоуправом оснажи сопствене капацитете и на што бољи начин одговори специфичним потребама својих корисника ( Уговор бр. 401-00-209/10/2013-08).

Дом здравља  Аранђеловац је ушао у процес акредитације потписивањем Уговора о акредитацији здравствене установе са Агенцијом за акредитацију здравствених установа - уговор бр А-12-02 од 18.03.2013. Формирано је осам акредитационих тимова:

1) ЗЗ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА
Коцић-Петровић др Слађана- вођа тима
Марковић Др Данијела
Мијаиловић Др Маја
Тешовић Вито
Лукић Радиславка
Ловрен Биљана
Вујић Јованка
Проковић Данијела
2) ЗЗ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Костић-Гавриловић др Ангелина - вођа тима
Војводић др Сања
Илић Маријана
Нововић Снежана
Николић Наташа
Пантић Верица
Бошковић Јелена
3) ЗЗ ЖЕНА
Томашевић др Зорица - вођа тима
Ризнић Јелена
Лукић Надица
4) П.П.С.
Вићентијевић Драгица - вођа тима
Булатовић Јадранка
Филиповић Јелена
Станковић Габријела
Васић Милица
5) ЉУДСКИ РЕСУРСИ
Јовановић Јасмина - вођа тима
Гајовић др Гордана
Ђорђевић Јелена
Јовановић Татјана
6) УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА
Милинковић Весна - вођа тима
Вујовић др Секула
Крејовић Елена
7) ЖИВОТНА СРЕДИНА
Јаковљевић Владимир - вођа тима
Вујновић др Душан
Јовановић Татјана
Тешовић Вито
8) РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
Јовановић Јасмина - вођа тима
Гајовић др Гордана
Лазић Вера
Дубовац Стојанка
 
*ОД 12.12.2013. ГОДИНЕ ДОМ ЗДРАВЉА АРАНЂЕЛОВАЦ ЈЕ АКРЕДИТОВАНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА НА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ*
Завршни извештај о акредитацији можете прочитати кликом на овај линк.
Како су протекли дани акредитације Дома здравља Аранђеловац можете погледати кликом на овај линк.

Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији
Свечано уручење...
Свечано уручење сертификата о акредитацији Свечано уручење сертификата о акредитацији

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com