• COVID амбуланта:
  • +381 34 711 917 локал 101 и 102

Директор: +381 34 712 866

МЕНАЏМЕНТ

УСТАНОВЕ

УКРАТКО О
Примаријус др ГОРДАНА ГАЈОВИЋ - доктор медицинских наука

Dr Gordana Gajović
РАДНО МЕСТО

Директорка Дома здравља

РАДНО ИСКУСТВО

Запосленa у Здравственом центру Аранђеловац од 2003. године.

Специјалиста социјалне медицине од 2009. године.

Директорка Дома здравља Аранђеловац од 01.12.2012. године.

Од 2017. године на листи спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа.

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

Рођена 1975. године у Жичи, Краљево.

Средњу Медицинску школу педијатријски смер  завршила у Краљеву.

Дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу 2001. године.

Дипломирала на специјалистичким студијама социјалне медицине Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу 2009. године.

Доктор медицинских наука од 24.09.2020. године (Publichealth).

Mенаџмент у систему здравствене заштите - мастер студије. Медицински факултет Универзитета у Београду - ФОН Београд од септембра 2018. године.

Aутор и коаутор неколико радова објављених у међународним часописима, од којих је један на SCI листи (област Publichealth).

Додељен назив ПРИМАРИЈУСА (Министарство здравља број: 153-07-1967/2018-04 од 22.04.2019. године).

ПОРОДИЦА

Удата, мајка двоје деце.

ЧЛАНСТВО

Лекарска комора Србије

Српско лекарско друштво-секција социјалне медицине 

 

УКРАТКО О
МС СЛАЂАНА ВЕСКОВИЋ

слађана весковић

РАДНО МЕСТО

Главна сестра Дома здравља

РАДНО ИСКУСТВО

Запосленa у Здравственом центру Аранђеловац од 08.08.1989. године.

У Болници Здравственог центра у Аранђеловцу радила од 1989. до 1995. године,  пријемно одељење, одељење ортопедије, одељење хирургије, интерно одељење, као и у Дому здравља у хитној  помоћи и стоматологији. Од 1995. године у инјекционој  патронажи.

Од 01.01.2014. године  одговорна сестра одсека Кућног лечења.

Од 18.05. 2020. године главна сестра Дома здравља Аранђеловац.

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

Средњу медицинску школу завршила у Крагујевцу.

Академске студије одсек сестринство  завршила у Београду.

Мастер студије за Мастер менаџера у систему здравствене заштите завршила у Ваљеву.

ЧЛАНСТВО

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Удружење медицинских сестара, здравствених техничара и бабица Србије.

УКРАТКО О
ДИПЛ. ПРАВНИК ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ 

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.