• Централа:
  • +381 34 711 917

Директор: +381 34 712 866

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЖЕНА

УКРАТКО О
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

Начелник службе др Зорица Томашевић спец. гинекологије и акушерства

Главна медицинска сестра Маријана Недељковић гинеколошко акушерска сестра
 
Телефон: (034) 711 917 локал 115
 
Служба за здравствену заштиту жена пружа примарну здравствену заштиту свим грађанкама Аранђеловца и околних насеља. Своју делатност обавља путем превентивног и куративног рада, кроз рану дијагностику, терапију, континуирани здравствено-васпитни рад, рад на планирању породице.
У Служби здравствене заштите жена се могу обавити следећи прегледи:

 

Прегледи

Превентивни гинеколошки преглед

који обухвата: мануелни, бимануелни преглед, узимање секрета на тражење малигних ћелија по методи Папаниколау теста, узимање вагиналног секрета на степен чистоће, колпоскопски преглед, палпаторни преглед дојки (по потреби упућивање на ултразвучни преглед дојке и мамографију).

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.