• COVID амбуланта:
  • +381 34 711 917 локал 101 и 102

Директор: +381 34 712 866

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

УКРАТКО О
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

Начелник службе др Данијела Васић Вулановић спец. опште медицине
Главни техничар Вито Тешовић – виши медицински техничар
 
Служба опште медицине промовише здравље и посебно је одговорна за здравље заједнице.
Примарну здравствену заштиту у Служби опште медицине, грађани остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром или техничарем.
Пацијентима је омогућено телефонско заказивање прегледа, контрола и посета ради продужења терапије за хронична обољења, консултације са својим изабраним лекаром и сестром. На тај начин постиже се бржи, бољи и ефикаснији рад фокусиран на личност, са циљем да се побољша здравствено стање становништва, развије активан приступ ка појединцу и повећа задовољство корисника.

Image

УКРАТКО О

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

Начелник службе др Данијела Васић Вулановић спец. опште медицине
Главни техничар Вито Тешовић – виши медицински техничар
 
Служба опште медицине промовише здравље и посебно је одговорна за здравље заједнице.
Примарну здравствену заштиту у Служби опште медицине, грађани остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром или техничарем.
Пацијентима је омогућено телефонско заказивање прегледа, контрола и посета ради продужења терапије за хронична обољења, консултације са својим изабраним лекаром и сестром. На тај начин постиже се бржи, бољи и ефикаснији рад фокусиран на личност, са циљем да се побољша здравствено стање становништва, развије активан приступ ка појединцу и повећа задовољство корисника.

ДОМ ЗДРАВЉА АРАНЂЕЛОВАЦ

ЛЕКАРИ И ОРДИНАЦИЈЕ

УЛАЗ 1

Телефон: 034 711 385

др Љиљана Терзић

спец. опште медицине

др Зорица Лукић

спец. опште медицине

УЛАЗ 3

Телефон: 034 702 323

др Данијела Марковић

доктор медицине

др Сандра Гарашанин

доктор медицине

УЛАЗ 2

Телефон: 034 701 313

др Слађана Коцић Петровић

спец. опште медицине

УЛАЗ 3

Телефон: 034 702 424

др Милијана Марковић

спец. опште медицине

УЛАЗ 2

Телефон: 034 701 314

др Драган Радовановић

спец. опште медицине

др Маја Карадиновић

доктор медицине

УЛАЗ 4

Телефон: 034 701 303

др Љиљана Тодоровић

спец. опште медицине

др Ана Кнежевић

доктор медицине

УКРАТКО О
ОДСЕК КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ

Др Данијела Вулановић Васић специјалиста опште медицине
Др Оливера Перишић доктор медицине
Главна медицинска сестра  Слађана Весковић
 
Телефон:  (034) 711-917 локал 108
 
Организује и спроводи лечење, здравствену негу и палијативно збрињавање у кућним условима пацијентима који су непокретни, чије кретање захтева помоћ друге особе као и пацијентима који су у терминалној фази хроничних неизлечивих болести. Након пребацивања здравственог картона пацијента, из Службе за здравствену заштиту одраслог становништва, а на предлог изабраног лекара, заказује се кућна посета лекара Службе кућног лечења у року од 24 до 48 часова.
У Одсеку кућног лечења и неге је запослено два лекара и четири медицинске сестре / техничара и то: две медицинске сестре/техничара у тиму са лекаром, две медицинске сестре/техничара који раде на спровођењу терапије и превијања у кућним условима, како за пацијенте Одсека кућног лечења, тако и за пацијенте Службе за здравствену заштиту одраслог становништва и Службе за здравствену заштиту жена.

УКРАТКО О
ОДСЕК ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ

Главна медицинска сестра Бојана Војиновић
 
Телефон:  (034) 711-917 локал 110
 
Одсек поливалентне патронаже од самог постојања покрива целу територију општине Аранђеловац. Патронажна сестра један (већи) део радног времена проводи у кућним посетама, тесно сарађују са Службом  за здравствену заштиту одраслог становништва, Службом за здравствену заштиту деце и Службом за здравствену заштиту жена.  Патронажна сестра редовно, од првог дана по изласку из породилишта, посећује породиљу и новорођенче. Ова сарадња се наставља све до шесте године живота детета, а и касније. За правилан здравствено - образовни рад у овом делу посла тесно сарађујемо са Гинеколошко акушерским одељењем Опште болнице „Аранђеловац“ и Службом за здравствену заштиту жена у Дому здравља „Аранђеловац“. 
Осим беба и породиља, патронажне сестре обилазе и пацијенте са хроничним болестима, суграђане старије од 65 година, као и здраву популацију, а све у циљу здравствено - васпитног рада на терену, односно превенције болести и унапређења здравља, као и по налогу изабраног лекара (опште медицине, педијатра и гинеколога).

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.