• COVID амбуланта:
  • +381 34 711 917 локал 101 и 102

Директор: +381 34 712 866

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

УКРАТКО О
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Начелник службе Млађеновић др Весна спец. педијатрије 
Главна сестра Маријана Илић - педијатријска сестра

Телефон: (034)  711 917 локал 145

Служба за здравствену заштиту деце Дома здравља Аранђеловац брине о здрављу око 8500 Аранђеловчана узраста од рођења до навршених 18 година. Здравствена заштита се остварује преко изабраног  лекара који ради у тиму са медицинском сестром или техничарем.

Изабрани педијатри обављају превентивне и куративне прегледе деце и ученика. Превентивни прегледи се огледају у виду рада Саветовалишта за одојчад и малу децу, систематских прегледа, контролних систематских прегледа и имунизације, као и у школском узрасту.

Image

УКРАТКО О

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Начелник службе Млађеновић др Весна спец. педијатрије 
Главна сестра Маријана Илић - педијатријска сестра

Телефон: (034)  711 917 локал 145

Служба за здравствену заштиту деце Дома здравља Аранђеловац брине о здрављу око 8500 Аранђеловчана узраста од рођења до навршених 18 година. Здравствена заштита се остварује преко изабраног  лекара који ради у тиму са медицинском сестром или техничарем.

Изабрани педијатри обављају превентивне и куративне прегледе деце и ученика. Превентивни прегледи се огледају у виду рада Саветовалишта за одојчад и малу децу, систематских прегледа, контролних систематских прегледа и имунизације, као и у школском узрасту.

САВЕТОВАЛИШТЕ

ОДСЕК САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ

Ради са адолесцентима узраста од 10 до 19 година (у систему и ван система образовања). Рад са младима је по типу индивидуалног разговора и групног рада (радионичарски, трибине, предавања, гостовања у медијима: радио, ТВ и писани медији). Саветовалиште за младе има просторије које су прилагођене раду са младима и обезбеђују приватност посета, а налазе се у просторијама АТД-а.

АКТИВНОСТИ САВЕТОВАЛИШТА

Превенција алкохолизма, наркоманије и пушења код младих, правилна исхрана и адекватна физичка активност код младих, заштита репродуктивног здравља младих и превенција полно преносивих болести, проблеми злостављања и занемаривања младих, педагошко-психолошко саветовање младих са проблемима одрастања и учења.

ОДСЕК САВЕТОВАЛИШТА РАЗВОЈНЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ

Циљна група су му деца узраста од рођења до навршених 6 (10) година, деца под ризиком и деца ометена у развоју. Циљ Саветовалишта је благовремено откривање деце са факторима ризика, интензивно праћење раста и развоја те деце, обезбеђење стимулативног третмана и у случају потребе упућивање на виши ниво здравствене заштите деце са сметњама у психомоторном развоју.

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.