• COVID амбуланта:
  • +381 34 711 917 локал 101 и 102

Директор: +381 34 712 866

ХИТНА

МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ

УКРАТКО О
СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

Начелник службе ХМП - Вујовић др Секула спец. ургентне медицине
Главна медицинска сестра службе ХМП - Драгана Лазић медицинска сестра

Телефони: (034) 194за позиве фиксним телефоном и (034) 715 700за позиве мобилним телефоном

Служба организационо припада примарној здравственој заштити, лоцирана је у згради АТД-а. Рад се одвија сменски, у пет екипа. Радом екипе руководи шеф смене, лекар. У свакој смени је један лекар који обавља амбулантни, диспечерски и теренски рад, две медицинске сестре/техничара и један возач. Сменски рад се одвија по следећем распореду за једну смену: дневна смена од 7 до 19 сати, прекид од 24 сата до ноћне смене која траје од 19 до 7 часова ујутро, затим пауза од 72 сата што је идентично раду свих служби ХМП у Републици Србији.

Image

УКРАТКО О

СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

Начелник службе ХМП - Вујовић др Секула спец. ургентне медицине
Главна медицинска сестра службе ХМП - Драгана Лазић медицинска сестра

Телефони: (034) 194 - за позиве фиксним телефоном и (034) 715 700 - за позиве мобилним телефоном

Иако служба организационо припада примарној здравственој заштити, лоцирана је у болничком кругу. Рад се одвија сменски, у пет екипа. Радом екипе руководи шеф смене, лекар. У свакој смени је један лекар који обавља амбулантни, диспечерски и теренски рад, две медицинске сестре/техничара и један возач. Сменски рад се одвија по следећем распореду за једну смену: дневна смена од 7 до 19 сати, прекид од 24 сата до ноћне смене која траје од 19 до 7 часова ујутро, затим пауза од 72 сата што је идентично раду свих служби ХМП у Републици Србији.

АКТИВНОСТИ СХМП

Иако је служба објективно у недостатку друге оперативне екипе због потреба становништва Аранђеловца (приближно 50 000 становника), служба обавља рад на више радних места:

  • амбулантно, за преглед и збрињавање хитних стања првог, другог и трећег реда хитности, након тријаже;
  • теренски, на јавним местима, у стану болесника, саобраћајницама и свим другим местима ради збрињавања стања која непосредно и посредно угрожавају здравље и живот оболелог/повређеног а након претходне тријаже;
  • диспечерски рад-пријем и тријажа телефонских позива према степену хитности, и/или давање савета оболелом/повређеном или члановима родбине за примену дефинитивне или привремене само/помоћи до доласка службе ХМП;
  • обезбеђење јавних, спортских, културних и других збивања на територији града по захтеву организатора, када се ванредно ангажује још једна оперативна екипа: лекар, медицинска сестра/техничар и возач.

Амбулантни рад се одвија након пријема у једној ординацији и једној просторији за интервенције (опсервацију пацијената, примену интравенске терапије, превијање рана и реанимацију). Годишње се обави око 15 000 амбулантних прегледа и знатно већи број дијагностичко - терапијских процедура.

Служба је опремљена са два возила: реанимобилом са комплетном реанимационом, имобилизационом и приручно дијагностичком опремом и возилом за неприступачне терене (нарочито у току зимских месеци) које је опремљено основном дијагностичко - терапијском опремом.

Теренских интервенција - прегледа на годишњем нивоу је у просеку од 2 700 до 3000 с теденцијом пораста. Полупречник најудаљеније тачке територије града коју ова служба покрива је на 28 километара удаљености.

0
Лекара
0
Медицинских сестара/техничара
0
Возача

КОРИСНИ

САВЕТИ 194

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.