• COVID амбуланта:
  • +381 34 711 917 локал 101 и 102

Директор: +381 34 712 866

СТОМАТОЛОШКА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

УКРАТКО О
СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Начелник службе Матић др Марина
Главна сестра Ружица Филиповић- стоматолошка сестра
 

Телефон: (034) 711 917

Локал дечје стоматологије 116

Локал стоматологије за  одрасле 126

Служба стоматолошке здравствене заштите је организациона јединица Дома здравља Аранђеловац која пружа стоматолошке услуге из домена дечије и превентивне стоматологије, ортопедије вилице, болести зуба са ендодонцијом, пародонтологије и оралне медицине, оралне хирургије и стоматолошке протетике.

Image

УКРАТКО О

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Начелник службе Матић др Марина
Главна сестра Ружица Филиповић- стоматолошка сестра
 

Телефон: (034) 711 917

Локал дечје стоматологије 116

Локал стоматологије за  одрасле 126

Служба стоматолошке здравствене заштите је организациона јединица Дома здравља Аранђеловац која пружа стоматолошке услуге из домена дечије и превентивне стоматологије, ортопедије вилице, болести зуба са ендодонцијом, пародонтологије и оралне медицине, оралне хирургије и стоматолошке протетике.

АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ

У оквиру своје делатности Служба за стоматолошку здравствену заштиту спроводи превентивне и интерцептивне мере у циљу спречавања настанка обољења болести уста и зуба. Овим су нарочито обухваћена деца предшколског, школског узраста и студенти (до навршених 26. година живота ако се редовно школују), као и жене у вези са трудноћом (труднице и породиље до навршених годину дана живота детета).

Примена здравственог васпитања, превентивних и интерцептивних мера, контролише се обавезним прегледима прописаним од стране Министарства здравља у одређеним узрастим категоријама: превентивни прегледи у првој години живота, систематски преглед у трећој, седмој и дванаестој години живота као и контролни прегледи свим осигураницима којима се пружају услуге на терет РФЗО-а. 

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.