уто20окт201511:53

Месец новембар је према Међународном и Националном календару здравља посвећен борби против болести зависности. То је месец током којег је потребно интензивније него уобичајено указивати јавности на свеукупну сложеност савременог начина живота из којег се рађа и сва сложеност проблема који стварају болести зависности у здравственом, социјалном-економском као и опште друштвеном смислу, и који се преламају кроз особу – зависника, породицу, ужу али и ширу друштвену заједницу, односно саму државу.

Бурне социјалне промене у друштву које се дешавају и у нашој земљи довеле су са једне стране до осиромашења грађана, пораста криминала, кризе морала, промена унутар породице, осећаја безперспективности, разградње постојећих институција, и са друге стране, до велике доступности психоактивних супстанци. Због свега овога велики број деце и младих је био у ситуацији да проба неку психоактивну супстанцу (ПАС).

 Под ПАС подразумевамо све супстанце које мењају стање свести, однос према телу, опажање, мишљења, расположење и понашање. Млади људи који почну да користе ове супстанце у раном узрасту, било да се ради о дувану, алкохолу, таблетама или илегалним дрогама, у ризику су да постану хронични корисници, односно зависници. ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСНОСТ - Злоупотреба је свака употреба ПАС која није у складу са законом и друштвеним нормама. Ако неко користи лек који му није препоручио лекар или га користи у већој дози од прописане, говоримо о злоупотреби. Злоупотреба има штетне последице не само по корисника већ и по особе у њиховом зависност окружењу. Зависност је стање када особа више није у стању да контролише своје понашање у односу на употребу ПАС. Јавља се принуда и потреба за даљим уносом и поред очигледности штетних последица и супротно здравом разуму, логици и својој свесној жељи. Употреба ПАС – дувана, алкохола, таблета и илегалних дрога доводи до физичке и психичке зависности, као и развоја толеранције. Физичка подразумева прилагођавање организма на стално присуство ПАС. Ускраћивање или недостатак ПАС доводи до бурне реакције организма, са симптомима и знацима који се зову апстиненцијална криза. Код корисника «тешких илегалних дрога» апстиненцијална криза је изузетно непријатна и тешка и једном доживљена оставља страх од поновног јављања, што је и разлог да су они спремни на све да не доживе поново ту кризу.

Психичка зависност подразумева психолошко прилагођавање на коришћење неке ПАС. Испољава се као жудња која постаје основни покретач понашања. Зависник временом све више почиње да се ослања на ПАС и она постаје нека врста «психичке штаке» и главно средство за решавање свих проблема. Помоћу ПАС зависник бежи од непријатних осећања и тешкоћа. Зависник ПАС не доживљава као проблем већ као решење проблема, али је ово почетак зачараног круга у којем се губе способности које је стекао јер је управо решавање проблема и превазилажење потешкоћа оно што нас јача и за живот оспособљава. Толеранција постоји када иста доза ПАС изазива све слабије дејство, односно када је потребно уносити је у све већој количини да би се постигао првобитни ефекат.

Дом здравља Аранђеловац је планираним активностима за 2015. годину у сарадњи са основним школама „Милан Илић Чича“ и „Свети Сава“ указао ученицима путем интерактивних радионица на  последице употребе ПАС и могуће „механизме одбране“ које треба предузети ради превенције.

Месец борбе про...
Месец борбе против болести зависности 2015. Месец борбе против болести зависности 2015.
Месец борбе про...
Месец борбе против болести зависности 2015. Месец борбе против болести зависности 2015.
Месец борбе про...
Месец борбе против болести зависности 2015. Месец борбе против болести зависности 2015.
Месец борбе про...
Месец борбе против болести зависности 2015. Месец борбе против болести зависности 2015.
Месец борбе про...
Месец борбе против болести зависности 2015. Месец борбе против болести зависности 2015.
Месец борбе про...
Месец борбе против болести зависности 2015. Месец борбе против болести зависности 2015.
Месец борбе про...
Месец борбе против болести зависности 2015. Месец борбе против болести зависности 2015.
Месец борбе про...
Месец борбе против болести зависности 2015. Месец борбе против болести зависности 2015.


JSN Boot template designed by JoomlaShine.com