сре11јун201417:35

ИПУК 2014.Интегрисани план сталног унапређења квалитета радаздравствене установе (у даљем тескту Интегрисани план) представља показатељ квалитета рада Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе који збирно и свеобухаватно приказује све планиране активности на унапређењу квалитета рада здравствене установе у периоду од једне године.

Интегрисани план у свом саставу садржи пет целина:

  1. Планиране активности ради побољшања показатеља квалитета здравствене заштите и квалитета рада које здравствена установа прикупља и прати (табела 1).

  2. Планиране активности ради унапређења задовољства корисника (табела 2).

  3. Планиране активности ради унапређења задовољства запослених (табела 3).

  4. Препоруке и предлози мера утврђених током последње спољне (редовне) провере квалитета стручног рада коју спроводе стручни надзорници Министарства здравља (табела 4а) и унутрашње провере квалитета стручног рада (табела 4б).

  5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, а уколико је здравствена установа акредитована од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (табела 5). 

 

Више о интегрисаном плану Дома здравља Аранђеловац за 2014. годину можете погледати на овој страници.

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com