чет20мар201420:34

Резултати скринингаВЕСТИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА
Mинистaрствo здрaвљa Рeпубликe Србиje je у сaрaдњи сa мрeжoм институтa и зaвoдa зa jaвнo здрaвљe и здрaвствeних устaнoвa, у дeцeмбру 2012. гoдинe зaпoчeлo спрoвoђeњe oргaнизoвaних скрининг прoгрaмa рaкa дojкe, рaкa грлићa мaтeрицe и рaкa дeбeлoг црeвa. Од 1.јула 2013.г. део активности у области скринига спроводи Канцеларија за скрининг рака из Института за јавно здравље Србије.

Према подацима до 28. фебруара 2014.г скрининг рака дојке спроводи се у 30 општина у Србији. Позивају се жене узраста од 50 до 69 година, а одзив је 36,8%. Највећи број мамографија урађен је у Дому здравља Нови Сад и Општој болоници Ваљево. Откривено је 143 карцинома дојке у раној фази, када је излечење могуће. У 2014. години овај скрининг спроводиће се у 41 дому здравља.

Скрининг рака грлића материце спроводи се у 15 општина и позивају се жене од 25 до 64 године. Највећа покривеност позивима забележена је у домовима здравља Аранђеловац, Ваљево, Крушевац, Ниш, Палилула и Нови Бечеј. Према досадашњим подацима, одазвало се 57,6% позваних жена, а до 28. фебруара откривено је укупно 38 карцинома, а H-sil лезија 271. У току 2014. године у редовном спољном стручном надзору, надзорници ће контролисати у служби за здравствену заштиту жена начин узимања бриса за Папа тест (шпатуле и ендоцервикалне четкице) што представља поштовање стручнометодолошког упутства из Националног програма, односно постизање квалитета спровођења скрининга. Према плану за 2014.г овај скрининг спроводиће се у 42 дома здравља.

Скрининг рака дебелог црева спроводи се у 23 општине и позивају се жене и мушкарци од 50 до 74 године, а одзив је 62,3%. Откривено је 50 карцинома и одстрањено је 174 аденома. Најбоље организован скрининг рака дебелог црева реализује се у Дому здравља Медвеђа и Лесковац. У 2014.г овај скрининг ће се спроводити у 31 дому здравља. 

Национални програми скрининга за рано откривање карцинома дојке, грлића материце и дебелог црева, према анализама прве године спровођења, постигли су планиране резултате обухвата становништва, односно премашено је 20% обухвата грађана из циљних група. У 2014. години планира се повећање броја домова здравља у којима ће се спроводити Национални програм скрининга и још већи обухват становништва које спада у циљне групе.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com