• COVID амбуланта:
  • +381 34 711 917 локал 101 и 102

Директор: +381 34 712 866

ДОКУМЕНТИ

ДОМА ЗДРАВЉА

pdf 2015. година

Documents

Select Toggle Наслов Датум
pdf Извештај Комисије за унапређење квалитета рада 2015. године ( pdf, 197 KB ) (257 downloads) Popular
pdf Извештај о повредама на раду и професионалним болестима за 2015. годину ( pdf, 93 KB ) (268 downloads) Popular
pdf Извештај о превентивним прегледима за 2015. годину ( pdf, 100 KB ) (288 downloads) Popular
pdf Извештај о стицању и обнови знања и вештина запослених за 2015. годину ( pdf, 118 KB ) (267 downloads) Popular
pdf Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада 2016. године ( pdf, 150 KB ) (299 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада поливалентне патронажне службе за 2015. годину ( pdf, 93 KB ) (255 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада службе за здравствену заштиту жена за 2015. годину ( pdf, 105 KB ) (282 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада службе за здравствену заштиту одраслог становништва за 2015. годину ( pdf, 110 KB ) (264 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада службе за здравствену заштиту школске и предшколске деце за 2015. годину ( pdf, 102 KB ) (270 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада службе за стоматолошку здравствену заштиту за 2015. годину ( pdf, 137 KB ) (261 download) Popular
pdf Показатељи квалитета рада службе хитне медицинске помоћи за 2015. годину ( pdf, 142 KB ) (275 downloads) Popular
pdf Показатељи квалитета рада у области регистровања нежељених догађаја и дејства лекова за 2015. годину ( pdf, 83 KB ) (250 downloads) Popular

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.