пет04окт201316:52

Интегрисани и периодични извештаји о раду Комисије за унапређење квалитета рада

Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада (у даљем тексту Интегрисани извештај о раду Комисије) представља показатељ квалитета рада Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе који збирно и свеобухаватно приказује остварене резултате предузетих активности на унапређењу квалитета здравствене заштите и рада здравствене установе у периоду од једне године.

Интегрисани извештај о раду Комисије  у свом саставу садржи шест целина:

  1. Oстварени резултати на унапређењу показатеља квалитета здравствене заштите и рада здравствене установе (табела 1.)
  2. Oстварени резултати у области унапређења задовољства корисника здравственом заштитом (табела 2.)
  3. Oстварени резултати у области задовољства запослених (табела 3.)
  4. Поступање по препорукама и предлозима мера утврђених током последње спољне (редовне) провере квалитета стручног рада  коју спроводе стручни надзорници Министарства здравља (табела 4а.) и унутрашње провере квалитета стручног рада (табела 4б.)
  5. Поступање по препорукама Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, а уколико је здравствена установа акредитована од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (табела 5.)
  6. Сумарни извештај о активностима Комисије за унапређење квалитета радаздравствене установе (табела 6а.) и оствареним резултатима у односу на Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене установе (табела 6б.)

 


 

Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада за 2012. годину

 

Извештај Комисије за унапређење квалитета рада за 2012. годину


Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада за 2013. годину

 

Извештај Комисије за унапређење квалитета рада за период 01.01.2013. до 30.06.2013. године

 

 Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада за 2015. годину

 

Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада за 2016. годину

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com