САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ У

ОШ "МИЛАН ИЛИЋ - ЧИЧА" И "СВЕТИ САВА"

У склопу редовних превентивних активности Саветовалишта за младе Дома здравља у Аранђеловцу, у ОШ ,, Милан Илић Чича" и "Свети Сава" др Ивана Величковић је одржала предавање за ученике осмог разреда. Циљ предавања је био подизање свести младих о значају очувања репродуктивног здравља, превенција раних и нежељених трудноћа, информисање о значају употребе контрацептивних средстава, заштита од сексуално преносивих болести...
Резултати анкете спроведене након предавања су показали да су ученици изразили велико интересовање о овој теми па су сходно интересовању предложили идеје за друге теме које би могле бити реализоване у наредном периоду.