пет04окт201316:40

Резултати анкете задовољства запослених у ДЗ Аранђеловац за период од 2009. до 2014. године - упоредна анализа

Задовољство запослених је саставни део квалитета рада у здравственим установама. Јер, од ставова запослених, њиховог понашања и радног искуства зависи како ће обављати свој посао, што директно има утицаја на перформансе установе у целини. Кроз посао људи теже да остваре: економску стабилност, идентитет и развој своје личности, статус и престиж у друштву, самоостварење, самосталност, креативност, социјалну интеракцију. Запослени желе да се кроз посао развију и остваре као особе, да користе и развију своје таленте и вештине, да радом постигну резултате и успехе који ће бити препознати. При томе, посао подразумева, не само обављање радних задатака, већ и интеракцију са колегама, руководиоцима, поштовање правила и политике организације, достизање стандарда радног учинка, живљење у радним условима који често нису идеални.
Задовољство послом се дефинише као позитивна емоционална реакција и ставови појединца према свом послу. Оно представља комбинацију унутрашњих и спољашњих фактора. Унутрашњи подразумевају природу посла коју особа обавља, задатке који чине посао, професионални развој, осећај одговорности и достигнућа у послу. Спољашњи фактори подразумевају услове рада, као што су плата, сарадници и руководиоци. Унутрашњи фактори унапређују сатисфакцију, а спољашњи превенирају незадовољство.
Најважније детерминанте задовољства послом су интересантан и креативан посао, добри односи са руководиоцима и колегама, висока зарада, аутономија у раду и могућност напредовања, као и сигурност посла и способност прављења баланса између приватног и пословног живота. С друге стране, незадовољство послом утиче на здравље запослених, посебно на ментално здравље, депресију и анксиозност, док је корелација са физичким здрављем умерена. Према томе, радник задовољан послом има позитиван став према раду, успешнији је и ефикаснији на послу (производи више и мање одсуствује а посла), и остаће веран радној организацији у којој ради
Здравствене установе у Србији имају обавезу да једном годишње спроведу испитивање задовољства својих радника, ураде анализу добијених података, али и да спроведу мере и активности на унапређењу квалитета на основу резултата истраживања.Као инструмент истраживања користи се анонимни упритник, креиран од стране Министарства здравља Републике Србије у оквиру Програма Унапређење квалитета рада здравствених установа, а садржи 7 питања.  Истраживањем професионалног задовољства  обухваћени су запослени свих занимања, за дистрибуцију и прикупљање одговора одговорни председник комисије за квалитет и главне сестре болница и домова здравља.
База података је креирана у компјутерском програму Excel, а за статистичку обраду података коришћен је SPSS програм, верзија 20.0, а резултати су приказани табеларно и графички.

Резултати анкете задовољства запослених у Дому здравља Аранђеловац за период од 2009-2014. године

 


 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com